top of page
Untitled design (1).png

/Droga Kobiety/
kurs dla kobiet

'Droga powstaje gdy idziesz'
Julie Diamond
-

O projekcie

~d r o g a k o b i e t y ~ to kurs, który odkryje przed Tobą strategie działania, dostarczy sprawdzonych narzędzi, będzie inspiracją i motywacją do systematycznej pracy nad kształtowaniem określonych nawyków – abyś potrafiła zaprojektować swoje życie zgodnie z własnymi potrzebami, wizją i pasją; abyś potrafiła właściwie kształtować swoje życie duchowe i przyjmować Boże dary w samym centrum własnych ograniczeń i słabości.

~d r o g a k o b i e t y ~ to:

 • 4 konferencje audiowizualne / przesyłane na początku miesiąca/; do każdej konferencji dołączony będzie WORK BOOK z pytaniami do pracy własnej /refleksji/ + inspiracje / propozycje książek / filmów / określonych strategii czy narzędzi wspierających rozwój w zakresie omawianego tematu.

 • 4 spotkania na Zoomie / w ostatnim tygodniu miesiąca/ - spotkania w małych grupach, aby podsumować pracę własną w obszarze treści zawartych w konferencji. Ważne jest, aby pamiętać, że praca własna jest pracą we własnym tempie. Spotkania nie mają charakteru „rozliczającego” – raczej „pogłebiają” i „zakorzeniają” w nas usłyszane treści.

 • 2 spotkania stacjonarne – w lipcu i październiku - konferencja, praca z ciałem / dynamiki ruchowe/, uwielbienie, modlitwa, świadectwa, rozmowy i celebrowanie spotkania.

Untitled design (1).png

„Wierzę w siłę pojedynczych działań,

których kumulacja

zmienia treść tego,

co o sobie myślimy”

 

Natalia de Barbaro

-

Dla kogo jest ~d r o g a k o b i e t y ~

Dla Tych,
→ które czują, że projektują swoje życie niezgodnie z własnymi potrzebami i nie są w miejscu, w którym chciałyby być
→ są przytłoczone chaosem słów, wydarzeń, obowiązków, oczekiwań
→ czują potrzebę uporządkowania własnej przestrzeni życiowej i zatroszczenia się o siebie
→ nie widzą swojego powołania i nie mają wizji dla własnego życia
→ potrzebują duchowego przebudzenia, ożywienia i uwolnienia własnego potencjału

Jeśli wejdziesz na ~d r o g e k o b i e t y ~ :

 • nauczysz się żyć w nowy sposób z samą sobą i z innymi ludźmi /Musicie na nowo się narodzić” (J 3,7)/

 

 • dowiesz się jak ważna jest świadomość własnych potrzeb i wiedza na temat strategii ich zaspokajania/Każda krytyka, osąd, ocena i wybuch gniewu są tragicznym sposobem wyrażania niezaspokojonych potrzeb/ - Marshal Rosenberg

 

 • uzyskasz wiedzę o empatycznej komunikacji / idea Porozumienia bez Przemocy Marshala Rosenberga/ i mocy języka / słowo stwarza rzeczywistość/

 • zyskasz świadomość jaką chcesz być kobietą i jak chcesz żyć; co jest Twoją pasją, drogą, powołaniem

 • nauczysz się odczytywać swoje życie w świetle Słowa Bożego

 • dowiesz się jak rozpoznawać niebezpieczne relacje, jak stawiać granice w relacjach, jak tworzyć bezpieczne relacje

 • dowiesz się jak wyrobić w sobie nawyk szczęścia - szczęście jest Twoją decyzją. /Jeśli czekasz aż ktoś inny cię uszczęśliwi to nigdy nie zrealizujesz tego, co jest w twoim wnętrzu. Bóg złożył w nim coś, co cię uszczęśliwi, jeśli zaczniesz brać odpowiedzialność za swoje własne szczęście/ - Joyce Meyer

 • zyskasz świadomość jak ważna jest praca z myślami i uważność; otrzymasz gotowe narzędzia do pracy w tym obszarze

 • nauczysz się prostych technik pracy z ciałem /uwolnienie ciała od napięć i blokad przekłada się na poprawę funkcjonowania całego systemu autoimmunologicznego, ogólnej kondycji psychofizycznej, a także głębsze zrozumienie siebie i swoich emocji/

 • uświadomisz sobie niezwykłą moc wdzięczności; nauczysz się ją praktykować → uczynisz modlitwę sposobem Twojego bycia / a nie sposobem działania/

 

 • wejdziesz na drogę rozkwitu i pełni; staniesz się kobietą wpływu

bottom of page