top of page

Tematy konferencji

Droga Kobiety to:
 

  • 4 konferencje audiowizualne / udostępniane na naszej platformie na początku miesiąca /; do każdej konferencji dołączony będzie WORK BOOK z pytaniami do pracy własnej /refleksji/ + inspiracje / propozycje książek / filmów / określonych strategii czy narzędzi wspierających rozwój w zakresie omawianego tematu.

  • 4 spotkania online na platformie Google Meets / w ostatnim tygodniu miesiąca/ - spotkania w małych grupach, aby podsumować pracę własną w obszarze treści zawartych w konferencji. Ważne jest, aby pamiętać, że praca własna jest pracą we własnym tempie. Spotkania nie mają charakteru „rozliczającego” – raczej „pogłębiają” i „zakorzeniają” w nas usłyszane treści

  • 2 spotkania stacjonarne – w lipcu i październiku - konferencja, praca z ciałem / dynamiki ruchowe/, uwielbienie, modlitwa, świadectwa, rozmowy i celebrowanie spotkania.

kinga-cichewicz-j62EINa2zQk-unsplash.jpg

maj 2022

Relacja ze sobą. Kim jestem.

W jakim miejscu jestem.

Myśl stwarza rzeczywistość.

czerwiec 2022

Relacja ze sobą. Wewnętrzne dziecko.

Moje życie w świetle Słowa Bożego.

16-08-31-Inner-child.jpeg

lipiec 2022 - /spotkanie stacjonarne/

Ja Jestem. Troska o siebie. Równowaga.

Moja relacja z ciałem

sierpnień 2022

Relacja z innymi.

Empatyczna komunikacja

/Porozumienie bez Przemocy/.

Miłość bez względu na wszystko. Moc języka.

pexels-photo-3617547.jpeg
pexels-photo-1168744.webp

wrzesień 2022

Relacja z innymi. Bezpieczne relacje.

Narcyzm i inne zaburzenia osobowości.

Jak się chronić przed niebezpiecznymi relacjami.

październik 2022 - /spotkanie stacjonarne/

Duchowe piękno. Świętowanie życia. Wdzięczność. Jak uczynić modlitwę sposobem BYCIA, a nie sposobem działania.

„Stań się taka jaką Bóg zapragnął – a sprawisz, że świat zapłonie ” Katarzyna z Sieny

bottom of page